Wielki Bój - planeta

Wielki bój

Ellen G. White

Książka Wielki bój mówi o tym, czego nigdy nie usłyszysz w wiadomościach,
o tym, co jeszcze się wydarzy. Mówi o realnej wojnie, której stawką jest Twoje życie. W tej wojnie znajdziesz się po jednej z dwóch stron konfliktu.
Na szczęście wybór należy do Ciebie.

O książce

Książka Wielki bój, autorstwa amerykańskiej pisarki Ellen G. White, nie jest dziełem typowo historycznym. Jej najważniejszym celem jest rozpoznanie duchowych mocy obecnych w dziejach świata — szczególnie w czasach, które Biblia nazywa ostatecznymi. Przedstawia ona wizję wielkiego boju w jego niespotykanej i nieopisanej dotąd kosmicznej perspektywie. Ukazane w niej wydarzenia historyczne są ostrzeżeniem i zapowiedzią tego, czego wkrótce możemy doświadczyć w skali globalnej. I to właśnie nadaje tej publikacji szczególne znaczenie.

Autorka starała się wykazać, że cywilizacja ludzka (przeorana pługiem rewolucji i wojen, a także zroszona krwią i potem) oraz panowanie nędzy, chorób, cierpienia i śmierci nie będą trwały wiecznie. Dzieje tego świata zakończą się triumfem dobra i sprawiedliwości — triumfem będącym rezultatem zbawczej misji Jezusa Chrystusa, założyciela chrześcijaństwa.

Książka odsłania kulisy niezwykłych kosmicznych zmagań pomiędzy siłami dobra i zła, a przede wszystkim udziela odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Kiedy i dlaczego rozpoczął się ów wielki bój? Jaki jest jego przebieg? Jaki będzie jego ostateczny koniec? Ellen G. White w natchniony wręcz sposób przedstawia obraz tej wielkiej i kulminacyjnej walki, podczas której nikt nie będzie mógł pozostać neutralny.

Autorka, omawiając różne obszary wielkiego boju, maluje także przed oczyma czytelnika panoramę historii chrześcijaństwa na przestrzeni dwóch tysięcy lat. Czyni to dlatego, ponieważ, jak pisze, na przestrzeni owych dziejów do religii chrześcijańskiej przeniknęło wiele elementów pozabiblijnych oraz powstało szereg nowych obrzędów i praktyk obcych duchowi ewangelii. Niektóre z prawd głoszonych przez Chrystusa i apostołów uległy różnym przemianom i zniekształceniom, a inne zapomnieniu. Historia chrześcijaństwa to dzieje odejść i powrotów, odstępstw i przebudzeń. Stąd też, jak szeroko rozpisuje się o tym autorka, musiało dojść w XVI wieku do reformacji, której przywódcy starali się oczyścić Kościół z wszelkich nadużyć i błędów.

Wiek XIX to dalszy ciąg ruchów ożywieniowych i kontynuacja powrotu do korzeni chrześcijaństwa. Ożywienie to pojawiło się w głównych Kościołach protestanckich w Europie i Ameryce Północnej. W tym też czasie rodzi się adwentyzm jako ogólnoświatowy ruch religijny, a jego przywódcy postrzegają swoje powołanie jako wkład w dzieło reformacji.

Przedstawiwszy ścieranie się konkurujących ze sobą sił w historii, autorka dochodzi do kwestii kulminacyjnej — nadziei i spełnienia końca czasów. Jednocześnie kładzie nacisk na fakt, iż pełny triumf ewangelii nie należy do przeszłości, ale dopiero nastanie. Jest to nadzieja powtórnego przyjścia Jezusa na sąd narodów, która i dziś — w obliczu zagłady ziemi poprzez spodziewane nieszczęścia i katastrofy — nie pozwala wątpić, iż wśród wszystkich krętych dróg historii ludzkości jest ścieżka prowadząca do przyszłego lepszego świata. 

Wielki bój jest więc książką o nadziei i pocieszeniu pomagającą odnaleźć właściwą drogę i kroczyć nią odważnie. 

Przesłanie Wielkiego boju stało się duchową inspiracją dla milionów ludzi na całym świecie i nadal przynosi dobre owoce.

Loading

0
ILOŚĆ JĘZYKÓW
0
ROZDZIAŁY
0
SPRZEDANYCH EGZEMPLARZY

O autorce

ELLEN G. WHITE (1827-1915) jest autorką około 130 książek, z których wiele zostało skompilowanych na podstawie jej pism i wydanych już po jej śmierci. Pisarka zaliczana jest do najczęściej tłumaczonych autorów w dziejach literatury.

Jej dzieła przetłumaczono na prawie 200 języków. W swoich pismach Ellen G. White poruszała głównie tematy dotyczące religii, wychowania, edukacji i zdrowia. Była aktywną działaczką chrześcijańską, współorganizatorką protestanckiej wspólnoty wyznaniowej o nazwie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, filantropką, popularną mówczynią oraz charyzmatyczną wizjonerką. 

W 2014 roku miesięcznik Smithsonian, amerykańskie czasopismo popularnonaukowe, określił Ellen G. White jako należącą do grona „100 najbardziej znaczących Amerykanów” w historii Stanów Zjednoczonych.

Gdzie kupić?

Wydawnictwo Orionplus
tel. 536-399-399 (wew. 36)
e-mail: sklep@fzz.pl
Wydawnictwo „Znaki Czasu”
ul. Foksal 8/3, 00-366 Warszawa
tel. 22-331-98-00,
e-mail: kontakt@znakiczasu.pl

Polecane książki

Konflikt wieków to bestselerowa seria literacka amerykańskiej pisarki Ellen G. White

Tom 1: Wybrańcy Boga obejmuje dzieje świata od stworzenia do końca panowania izraelskiego króla Dawida.

Tom 2: Prorocy i królowie ukazuje dzieje narodu wybranego od króla Salomona do niewoli babilońskiej.

Tom 3: Życie Jezusa opowiada o ziemskich losach Jezusa z Nazaretu.

Tom 4: Krzyż i miecz opisuje dzieje Kościoła wczesnochrześcijańskiego.

Tom 5: Wielki bój przedstawia losy wielkiego konfliktu między dobrem a złem, sięgając aż do naszych czasów, a następnie ukazując proroczą wizję wydarzeń czasów końca i odnowienia ziemi.

Kup w księgarni:

O wydawcy

Fundacja „Źródła Życia” istnieje od 1991 roku. Beneficjentami jej działań jest wiele osób z różnych grup wiekowych z ogółu społeczeństwa. Główne działania Fundacji „Źródła Życia” (fzz.pl) to wydawanie książek poświęconych zagadnieniom zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego, szerzenie wiedzy o zdrowiu i w ten sposób zapobieganie różnym chorobom.

Wydawnictwo „Znaki Czasu” działa pod opieką Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce (adwent.pl). Powstało w 1921 roku w Bydgoszczy. Sześć lat później przeniosło się do Warszawy. Po II wojnie światowej wznowiło swoją działalność w Krakowie, by w roku 1956 ponownie powrócić do Warszawy. Wydawnictwo zajmuje się publikowaniem książek i periodyków o profilu religijnym, społecznym, zdrowotnym, edukacyjnym, młodzieżowym i dziecięcym.