O autorce

Kim była Ellen White?

Kim była Ellen Gould White i dlaczego miliony ludzi na całym świecie szczególnie cenią jej publikacje i przywiązują do nich niezwykłe znaczenie?

Krótko mówiąc, była to kobieta obdarzona niezwykłymi darami duchowymi. Żyła w XIX i na początku XX wieku (1827-1915), ale przez swoje publikacje nadal wywiera istotny wpływ na miliony mieszkańców świata. W ciągu swojego życia napisała 5000 artykułów i 40 książek. Obecnie, dzięki kompilacjom jej pisarskiego dorobku liczącego około 50 000 stron, dostępnych jest w języku angielskim ponad sto książek jej autorstwa. Ellen White jest najczęściej tłumaczoną pisarką w historii literatury i najczęściej tłumaczoną spośród amerykańskich autorów obu płci. Jej publikacje obejmują szeroki zakres zagadnień – od religii, poprzez wychowanie, sprawy społeczne, ewangelizację, proroctwa, działalność wydawniczą, odżywianie, aż po zasady zarządzania. Jej niezwykle cenione dzieło na temat udanego chrześcijańskiego życia, Steps to Christ (Droga do Chrystusa; Wielka miłość; Pokój, za którym tęsknisz), zostało wydane w ponad 140 językach.

Adwentyści dnia siódmego wierzą, że Ellen White była kimś więcej niż utalentowaną pisarką. Są przekonani, że została powołana przez Boga jako szczególna posłanniczka, kierująca uwagę ludzi na Pismo Święte i uświadamiająca im potrzebę przygotowania się na powtórne przyjście Chrystusa. Od 17 roku życia aż do śmierci w wieku 88 lat otrzymała od Boga około 2000 wizji i snów proroczych. Wizje te trwały od niespełna minuty do niemal czterech godzin. Wiedza i rady, udzielone za pośrednictwem tych objawień, zostały zawarte w jej publikacjach celem przekazania ich czytelnikom. Zatem pisma Ellen White są przez adwentystów dnia siódmego uważane za natchnione, a ich szczególną wartość można dostrzec nawet przy pobieżnej lekturze.

Jak czytamy w adwentystycznym komentarzu fundamentalnych biblijnych zasad wiary, „Pisma jej [Ellen White] — służebnicy Pańskiej — są stałym i autorytatywnym źródłem prawdy, dostarczającym Kościołowi pociechy, myśli przewodnich, wskazówek i dających szansę poprawy. Wyraźnie zaświadczają także, iż Biblia jest regułą, według której winny być oceniane wszystkie nauki i doznania religijne” (Wierzyć tak jak Jezus, wyd. II, s. 242). Jednak, jak napisała sama Ellen White, „fakt, że Bóg objawił swą wolę ludziom za pomocą słowa, wcale nie przeczy konieczności stałej obecności Ducha Świętego i stałego Jego przewodnictwa. Wprost przeciwnie, Zbawiciel pozostawił obietnicę zesłania Ducha Świętego, który objaśni Słowo Boże Jego sługom, oświeci ich i pomoże im wprowadzić w życie Jego nauki” (Ellen G. White, Wielki bój, wyd. XV, s. 9).

Ellen White była niezwykłą kobietą – nie tylko spełniała wszystkie biblijne kryteria autentycznego daru proroctwa, ale także w ogromnym stopniu przyczyniła się do powstania Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Za jej życia ruch adwentystyczny rozrósł się od grupki wierzących do ogólnoświatowego ruchu liczącego ponad 130 tysięcy wyznawców, a w roku 2010 przekroczył liczbę 16 milionów wyznawców.

Ellen G. White Estate
Silver Spring, Maryland, Stany Zjednoczone

Przewiń w górę ^